NIEUWS

CB&CI Top Executive & Management Coaching- Praktijk

Als vrouw en directeur binnen een organisatie van 350 medewerkers, gescheiden met drie kinderen die inmiddels het huis hebben verlaten kwam ik door een veranderingstraject binnen mijn organisatie in een uitdagende doch stressvolle situatie terecht.

Door de begeleiding van een top executive & management coach van Core Business & Coaching Institute heb ik mij zowel persoonlijk als zakelijk staande kunnen houden. De momenten waarbij ik een vertrouwenspersoon, klankbord en verdrietverwerker nodig had zijn meerdere malen aanwezig geweest. Vanuit mijn directiefunctie kon ik hier niet, moeilijk of in onvoldoende mate over praten.

Door de gecombineerde executive en personal coachingsaanpak heb ik de disbalans tussen mijn werk- en privésituatie beter leren (her)kennen en plannen. Met als gevolg duidelijker keuzes leren maken in minder tijd hetgeen leidde tot een efficiënter resultaat en gerichter beleid en aanpak. De angst om mij hierin te laten begeleiden had meer met mijn ego te maken; achteraf had ik dit veel eerder moeten overwegen (ik laat mij nu overigens preventief coachen).

Wat mij tijdens het top executive coachingtraject het meest heeft aangesproken is de manier waarop de top executive & management coach mij door een, vooral mentaal en emotioneel, moeilijke periode heeft geloodst. Zijn aanpak heeft er toe geleid dat ik niet vroegtijdig afhaakte. De oorzaak van de problemen lagen voor mij bij het niet goed verwerkt hebben van privé- en werksituaties uit het verleden. Door het kunnen en (vertrouwelijk) mogen uitspreken van deze situaties, heb ik het een plaats kunnen geven en haalde daardoor een grote druk bij mezelf weg.

De coachingsaanpak was goed op mijn persoonlijke vraag afgestemd. De top executive & management coach voelde uitstekend aan waar de persoonlijke en zakelijke problemen lagen en pakte die op een voor de coach kenmerkende manier aan. Als klankbord liet mijn coach dan ook de verantwoordelijkheid daar waar deze hoorde, bij mij.


Terug