NIEUWS

CB&CI Top Executive & Management Coaching - Praktijk

Ik ben 42 jaar. Vader van twee zoons. Getrouwd met een echtgenote die tevens werkt. Beiden hebben een uitgebreide kennissen- en vriendenkring, waar ook de nodige aandacht aan besteed wordt. Mijn bestaan als bestuurder van een bedrijf met een omzet van 200 miljoen was zwaar te noemen. Iedere dag reed ik met de auto of trein een paar honderd kilometer (woon-werkverkeer), was ik tussen 7.30 uur en 8.30 uur op kantoor en s avonds laat na de spits ging ik weer terug. Het bedrijf moest de afgelopen jaren sterk veranderen. Uit alle macht heb ik geprobeerd daar op positieve wijze inhoud aan te geven. De combinatie van woon-werkverkeer, de belasting van een sterk veranderingsgedreven omgeving en een gezin werd een te zware belasting. Ik heb toen bewust gekozen voor twee dingen: (1) tijdelijk de relatieve rust en (2) gesprekken met een top executive & management coach.

Het eerste leverde in een aantal maanden op dat ik de verstandhouding met mijn gezin weer heb kunnen herstellen. Dat groeide bij mij toch scheef in een situatie zoals boven beschreven. Het tweede leverde mij op dat ik geconfronteerd werd met vragen over mijzelf waar het antwoord mij niet altijd even welgevallig was. Gelukkig heb ik veel goede gewoonten en eigenschappen. Maar ik heb er ook enkele die mij in situaties brengen die misschien wel heel goed zijn vanuit een bedrijfseconomisch perspectief, maar minder goed voor mijzelf en mijn omgeving zijn. Juist door die kanten van mijzelf in relatie tot mijn werkomstandigheden goed en grondig te bespreken ben ik als persoon en bestuurder goed teruggekomen. Ik merkte dat mijn krachten hand over hand toenamen en dat ik mede door de gesprekken weer de plezierige kanten van mijzelf begon te zien en de minder plezierige kanten kon herkennen en ombuigen naar iets positiefs. Een leerzame periode. De naam van de functionaris en het bedrijf zijn om privacy redenen achterwege gelaten.


Terug