NIEUWS

Nederlandse vrouw op Topfunctie

Het aantal vrouwen in topfuncties bij bedrijven en non-profit organisaties stijgt erg langzaam. Nederland loopt internationaal gezien dan ook nog steeds ver achter. Bij de vijfduizend grootste ondernemingen van Nederland is het aandeel vrouwen in de raden van bestuur en de raden van commissarissen gestegen.

Kijken we echter naar de honderd grootste ondernemingen, dan is er geen sprake van een stijging. Een stijging van het aantal vrouwen in topfuncties kan het rendement, de leiderschapsstijl en het effect hiervan op de medewerkers in positieve zin be´nvloeden vindt het Core Business & Coaching Institute!

Terug