NIEUWS

Top Executive Coaching en Bestuurlijke Intervisie een hoge mate van effectiviteit?

Organisaties met hun bestuurders ontwikkelen zich door impulsen van buitenaf en van binnenuit. Het tempo waarin dat tegenwoordig gebeurt is sneller dan ooit tevoren. De "traditionele" instrumenten die hierbij worden ingezet, zijn training en opleiding. Hiernaast wordt de laatste jaren steeds vaker gebruik gemaakt van top executive coaching en bestuurlijke intervisie.

Top executive & management coaching is een instrument dat gericht is op bestuurlijke en persoonlijke ontwikkeling. Bij intervisie staat meer de collegiale en professionele bestuurlijke uitwisseling centraal. Beide instrumenten zijn door Core Business & Coaching Institute relatief gemakkelijk in te zetten. Ook blijkt dat top executive coaching en bestuurlijke intervisie een hoge mate van effectiviteit hebben. De persoonlijke ontwikkeling van bestuurders blijkt tegenwoordig een voorwaarde voor de ontwikkeling van organisaties.

Terug