Introductie

Wie zijn wij       

Doel                   

Wij helpen u bij

Referenties       

Partners            


WIJ HELPEN U BIJ

Core Business & Coaching Institute wordt binnen non-profit-, profit- en topsportorganisaties betrokken bij de volgende vraagstukken:

 • Top Executive & Management Coaching
      Het inrichten van een individueel- en teamgerelateerd Top Executive & Topsport
      coaching- en begeleidingsprogramma ten behoeve van raden van bestuur, directie-,
      management- en topsportteams!

 • Strategie- en organisatieontwikkeling
      Een ondersteuningsprogramma voor bestuurders ten aanzien van strategie- en
      organisatieontwikkeling

 • Totale [Cultuur] Veranderingstrajecten
      Begeleiding van de Top bij het ontwerp en succesvolle inbedding van veranderingstrajecten.

 • Communicatie en Samenwerking
      Verbeteren van de communicatie in de Top alsmede het verbeteren van de
      samenwerking zowel horizontaal als verticaal in de [topsport]organisatie.