TOP EXECUTIVE-MANAGEMENT
ALS DIRECTEUR-MANAGER COACHT U UW MENSEN:

'Maar wie coacht u?

Er wordt veel van u als directeur of [topsport]manager verlangd. U wordt geacht de [topsport]organisatie en eventuele veranderingsprocessen te managen, de strategie te bepalen, het kaderpersoneel aan te sturen, de juiste beslissingen te nemen en ook nog eens aan relatiebeheer te doen.

De druk op uw schouders is aanzienlijk, terwijl u thuis een ‘normaal’ privéleven probeert te leiden. U bent de sturende kracht, maar wie helpt ú de juiste richting te vinden? Het hoeft niet eenzaam te zijn aan de top. Core Business & Coaching Institute begeleidt u op directie-, management-, en topsportniveau.